โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2024 8:11 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ผักบุ้ง ของน้องๆเด็กๆชั้นอนุบาลศึกษาได้ทำการปลูกผักบุ้ง

ผักบุ้ง ของน้องๆเด็กๆชั้นอนุบาลศึกษาได้ทำการปลูกผักบุ้ง

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

ผักบุ้ง โรงเรียนวัดมณีโชติ ได้ทำการจัดกิจกรรมเล็กๆให้กับเด็กๆอนุบาล ได้ทำการทดลองปลูกผักสวนครัว นั้นก็คือผักบุ้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องธรรมชาติให้กับน้องๆ

ผักบุ้ง
ผักบุ้ง
ผักบุ้ง
กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4