โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2024 6:59 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » บรรยากาศ ก่อนนอนของเหล่าเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดมณีโชติ

บรรยากาศ ก่อนนอนของเหล่าเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดมณีโชติ

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

บรรยากาศ ก่อนนอนของเหล่าเด็กนักเรียนอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกผ่อนคลายก่อนเข้านอน และมีกิจกรรมเบาๆให้เหล่าเด็กๆเล่น เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้น

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4