โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2024 7:59 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
เบอร์โทร : 032-355-183

แผนที่โรงเรียน

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4