โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2024 6:38 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ทำความสะอาด ได้ใก้ความร่วมมือจากเทศบาลตำบลได้เข้ามาช่วยทำความสะอาด

ทำความสะอาด ได้ใก้ความร่วมมือจากเทศบาลตำบลได้เข้ามาช่วยทำความสะอาด

อัพเดทวันที่ 14 พฤศจิกายน 2020

ทำความสะอาด ทางโรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ที่อนุเคราะห์รถฉีดน้ำ และเจ้าหน้าที่มาช่วยทำความสะอาดหอประชุมโรงเรียนวัดมณีโชติ

ทำความสะอาด

ทำความสะอาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4