โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 29 มกราคม 2023 6:23 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » เตรียมแข่งขันกีฬา นักกีฬาอนุบาลและกองเชียร์ได้เตรียมแข่งกีฬา

เตรียมแข่งขันกีฬา นักกีฬาอนุบาลและกองเชียร์ได้เตรียมแข่งกีฬา

อัพเดทวันที่ 14 พฤศจิกายน 2020

เตรียมแข่งขันกีฬา เหล่านักกีฬาในชั้นอนุบาลและเหล่ากองเชียร์ ได้ทำการเตรียมแข่งขันกีฬา ในกลุ่มของการแข่งในกลุ่มของ โรงเรียนเครือข่ายโพธาราม 3

เตรียมแข่งขันกีฬา

เตรียมแข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬา

 

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4