โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2024 6:48 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ฝึกซ้อมฟุตบอล การฝึกซ้อมของนักเรียนชั้นระดับประถมและมัธยม

ฝึกซ้อมฟุตบอล การฝึกซ้อมของนักเรียนชั้นระดับประถมและมัธยม

อัพเดทวันที่ 14 พฤศจิกายน 2020

ฝึกซ้อมฟุตบอล โรงเรียนวัดมณีโชติ ได้ทำการฝึกซ้อมฟุตบอลให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ทำการออกกำกาย และเกิดความสามัคคีกัน

 
ฝึกซ้อมฟุตบอล
ฝึกซ้อมฟุตบอล
กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4