โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 5 สิงหาคม 2022 10:01 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ต้นทุน ความแตกต่างของค่าเสียโอกาสและต้นทุนทางบัญชีการออมทรัพย์

ต้นทุน ความแตกต่างของค่าเสียโอกาสและต้นทุนทางบัญชีการออมทรัพย์

อัพเดทวันที่ 15 ตุลาคม 2021

ต้นทุน ค่าเสียโอกาสและต้นทุนทางบัญชีเป็น 2 แนวคิดที่แตกต่างกัน มี 5 วิธีการวัดสำหรับวัดบัญชีค่าใช้จ่ายคือ ประวัติศาสตร์เป็นค่าทดแทน มูลค่าสุทธิมูลค่าปัจจุบันและมูลค่ายุติธรรม ภายใต้สถานการณ์ปกติการวัดราคาทุนเดิมมีการใช้ที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินที่จ่ายจริง ค่าเสียโอกาสอาจจะไม่เท่ากับต้นทุนทางบัญชีก็ได้

ภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบค่าเสียโอกาสเท่ากับต้นทุนทางบัญชี ภายใต้เงื่อนไขของการจัดหาสินค้าไม่เพียงพอหรือปัจจัยการผลิต และการปันส่วน ค่าเสียโอกาสจะสูงกว่าต้นทุนทางบัญชี เมื่อสินค้ามีสต๊อกมากเกินไปหรือ ปัจจัยที่ไม่ได้ใช้งาน ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่ำกว่าต้นทุนทางบัญชีที่เป็นศูนย์ด้วยซ้ำต้นทุน

โดยปกติ เมื่อต้นทุนค่าเสียโอกาสและต้นทุนทางบัญชีไม่เท่ากัน แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกใช้บ่อยขึ้น เมื่อต้นทุนค่าเสียโอกาสทางบัญชีสูงกว่าต้นทุนทางบัญชี การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย การใช้แนวคิดเรื่อง ต้นทุนค่าเสียโอกาสสามารถสะท้อนต้นทุนของการใช้ทรัพยากรที่จำกัด

สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างได้อย่างแม่นยำมากขึ้น จากมุมมองทางสังคมจึงกระตุ้นให้ผู้คนจัดสรร การใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องค่าเสียโอกาสไม่ได้อธิบายธรรมชาติของต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย เนื่องจากกิจกรรมอาจแตกต่างกันไป การกำหนดต้นทุนค่าเสียโอกาสมักเป็นไปในลักษณะส่วนตัว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการโต้เถียง

การคำนวณตัวอย่างต่อไปนี้ ใช้เป็นตัวอย่างการคำนวณ เมื่อเกษตรกรได้พื้นที่มากขึ้นหากเลือกที่จะเลี้ยงสุกร ก็ไม่สามารถเลือกที่จะเลี้ยงไก่ตัวอื่นได้ ค่าเสียโอกาสของการเลี้ยงสุกรคือ การละทิ้งประโยชน์ของการเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงเป็ด สมมติว่าคุณสามารถสร้างรายได้ 90,000 บาท สำหรับการเลี้ยงสุกร 70,000 บาท สำหรับการเลี้ยงไก่และ 80,000 บาท

สำหรับการเลี้ยงเป็ดจากนั้นจะเกิดค่าเสียโอกาสของการเลี้ยงสุกรคือ 80,000 บาท และค่าเสียโอกาสในการเลี้ยงไก่คือ 90,000 บาท ค่าใช้จ่ายยังเป็น 90,000 บาท การสูญเสียสิ่งที่คุณได้รับ หากบุคคลหนึ่งมีบ้าน ค่าเสียโอกาสของบุคคลนั้นเลือกที่จะอยู่อาศัยคือ รายได้ที่ผู้อื่น สามารถหาได้จากการเช่าบ้าน

เพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเงินจริงก็ยังสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์บริษัทวางแผนที่จะเปลี่ยนร้านอาหารเป็นศูนย์อาบน้ำ โดยคาดว่าอาบน้ำจะทำกำไรได้ 70,000 บาทในปีหน้าดังนั้นควรตัดสินใจหากบริษัทมีเงินทุนว่างอยู่จำนวนหนึ่ง หากเคยซื้ออุปกรณ์สามารถทำกำไรได้ 70,000 บาทในปีนั้น

นอกจากนี้ยังสามารถไปที่ธนาคารและรับดอกเบี้ย 50,000 บาททุกปี แล้วเจ้าของกิจการควรใช้เงินนี้ซื้ออุปกรณ์หรือไม่ สามารถเลือกวิธีการลงทุนได้ 2 วิธีคือ หุ้นและเงินฝากออมทรัพย์ หากซื้อหุ้นจำนวนหนึ่งด้วยเงิน 10,000 บาท ในปี พ.ศ. 2542 หลังจากดำเนินการ 1 ปี

ภายในพ.ศ. 2543 รายได้สุทธิจากการลงทุนในหุ้นคือ 450 บาท ถ้าเขาฝากเงิน 10,000 บาทในธนาคาร ในเวลานั้นอัตราดอกเบี้ยรายปีของเงินฝากออมทรัพย์ 1 ปีจะอยู่ที่ 2.25 เปอร์เซ็นต์ หลังจากหักภาษีดอกเบี้ยแล้วจะมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามจริง 180 บาท

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า 180 บาทนี้เป็นค่าเสียโอกาสของการลงทุนในหุ้น และฝากเงินออมทรัพย์ หากพิจารณาต้นทุนค่าเสียโอกาส รายได้จริงควรเป็น 270 บาทแทนที่จะเป็น 450 บาท ในปีพ.ศ. 2543 ได้รับรายได้สุทธิ 150 บาทจากการลงทุนในหุ้น รายได้จริงของเขาจะสูญเสีย 30 บาทหากพิจารณาถึงค่าเสียโอกาส

ควรคิดดูว่าเหตุใดบริษัทจึงต้องพิจารณาปัจจัยต้นทุนค่าเสียโอกาส เมื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจตามข้อมูลข้างต้นจะเข้าใจค่าเสียโอกาสได้อย่างไร มีแนวคิดเรื่องค่าเสียโอกาส โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสถูกสร้างขึ้นโดยทางเลือก ทรัพยากรทางเศรษฐกิจมักมีการใช้งานหลายอย่าง หากคุณเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณจะสูญเสียโอกาสสำหรับการใช้งานอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังจะกลายเป็นค่าเสียโอกาส สมมติว่ามีเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถเก็บไว้ในธนาคารหรือลงทุนในการดำเนินงานขององค์กรได้ สมมติว่าทางเลือกคือ การนำไปใช้งาน ดอกเบี้ยธนาคารของการฝากเงินกองทุนนี้คือ ค่าเสียโอกาสของการนำเงินไปลงทุนในกิจการขององค์กร

หากใช้เพื่อซื้ออุปกรณ์ก็สามารถทำกำไรได้ 70,000 บาทในปีนั้น และยังสามารถไปที่ธนาคารและรับดอกเบี้ย 50,000 บาทต่อปีได้อีกด้วย 50,000 บาท เป็นค่าเสียโอกาสในการซื้ออุปกรณ์ ในทำนองเดียวกัน หากคุณฝากเงินจำนวนนี้เข้าธนาคาร คุณจะสูญเสียกำไร 70,000 บาทจากการซื้ออุปกรณ์เป็นค่าเสียโอกาสของการฝากเงินในธนาคาร

ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า ผู้มีอำนาจตัดสินใจจะเลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย ค่าเสียโอกาสซึ่งเงินที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์และกำไรประจำปีคือ 70,000 บาท ค่าเสียโอกาสสำหรับนักลงทุนหมายถึง รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากการเลิกลงทุนรูปแบบอื่น

โดย 2 เงื่อนไขของค่าเสียโอกาส สมมติฐานของแนวคิดเรื่องค่าเสียโอกาสคือ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีประโยชน์หลายอย่าง 2 เงื่อนไขของค่าเสียโอกาสคือ ทรัพยากรที่ใช้มีหลายวัตถุประสงค์ต้นทุนค่าเสียโอกาสนั้น เป็นต้นทุนที่จ่ายสำหรับโอกาสทางการขายที่ไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากองค์กรเลือกใช้วิธีนี้ย่อมสูญเสียผลประโยชน์ที่การใช้งานอื่นๆ สามารถทำได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หากการใช้ทรัพยากรเป็นแบบเดียว จะไม่มีการเปรียบเทียบประโยชน์ของแต่ละโอกาสเฉพาะ เมื่อมีการใช้ทรัพยากรหลายอย่าง บริษัทต้องพิจารณาต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น สำหรับการพิจารณาต้นทุนค่าเสียโอกาส ควรคำนึงถึงรายได้สูงสุดที่เป็นไปได้เป็นค่าเสียโอกาส เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าเสียโอกาส ไม่ได้หมายถึงวิธีการใช้งานใดวิธีหนึ่ง

แต่หมายถึง วิธีการใช้งานที่สามารถสร้างรายได้สูงสุด ดังนั้นจำเป็นต้องเน้นถึงความเป็นไปได้ เหตุใดบริษัทจึงต้องคำนึงถึงค่าเสียโอกาสในการตัดสินใจทางธุรกิจ ในความเป็นจริง เมื่อหลายๆ บริษัทซื้อปัจจัยการผลิตบางอย่างราคาตลาดของปัจจัยนี้จะลดลง หลังจากช่วงเวลาหนึ่งราคาก็จะสูงขึ้น ในขณะนี้ ปัจจัยนี้ควรแปรรูปตามแผนการผลิตเดิมหรือขายโดยตรง

หากเลือกแบบเดิมประโยชน์ที่เป็นไปได้จากการขายตรงคือ ต้นทุน ค่าเสียโอกาสของการประมวลผลใหม่ ทั้งค่าเสียโอกาสและกำไรทางเศรษฐกิจ สามารถใช้วัดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการตัดสินใจได้ ความแตกต่างระหว่างกำไรทางเศรษฐกิจ และกำไรทางบัญชีคือ การพิจารณาต้นทุนค่าเสียโอกาส ผู้จัดการต้องพิจารณาแนวคิด 2 ประการของค่าเสียโอกาสและกำไรทางเศรษฐกิจ

เนื่องจากแนวคิดเฉพาะที่มักใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ ต้นทุนค่าเสียโอกาสคือ ในกระบวนการวิเคราะห์การตัดสินใจ โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดจะถูกเลือกจากทางเลือกหลายทาง โซลูชันย่อยที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งทำให้เสียประโยชน์ที่จะได้รับโดยทางออกที่ดีที่สุด และกลายเป็นการสูญเสียผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ เนื่องจากการละทิ้งโซลูชันที่ไม่เหมาะสมรองลงมาคือ ค่าเสียโอกาสในการเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ :  กล้ามเนื้อหัวใจตาย เหตุใดการผ่าตัดจึงเป็นทางเลือกแรกสำหรับผู้ป่วย

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4