โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 23 เมษายน 2021 6:08 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
3471
อบ.3
3691
รวม อบ.
610162
ป.1
3691
ป.2
3361
ป.3
5491
ป.4
6061
ป.5
3251
ป.6
1561
รวมประถม
2120416
ม.1
4481
ม.2
3361
ม.3
3471
รวมมัธยมต้น
1011213
รวมทั้งหมด
37417811
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4