โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2024 7:23 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
3 4 7 1
อบ.3
3 6 9 1
รวม อบ.
6 10 16 2
ป.1
3 6 9 1
ป.2
3 3 6 1
ป.3
5 4 9 1
ป.4
6 0 6 1
ป.5
3 2 5 1
ป.6
1 5 6 1
รวมประถม
21 20 41 6
ม.1
4 4 8 1
ม.2
3 3 6 1
ม.3
3 4 7 1
รวมมัธยมต้น
10 11 21 3
รวมทั้งหมด
37 41 78 11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4